Månedlige arkiver: november 2011

tomtefeste i høyesterett

DALAN vant viktig sak om tomtefeste i Høyesterett

Høyesterett avsa 26.10.11 dom i vedrørende et større festeområde på Oslo vest. DALAN advokatfirma ved advokat  (H) Ole Løken representerte bortfester, som fikk medhold i Høyesterett. Saken dreide seg i korthet om hvorvidt en tomtefester kan motsette seg at festeavgiften blir oppregulert i samsvar med endringen i pengeverdien, slik tomtefesteloven § 15 gir bortfesteren en rett til, under henvisning til at festeavtalen dermed blir urimelig, jf. avtaleloven § 36.

Les videre