Månedlige arkiver: oktober 2013

rettssak-sivil-dommer

Ny høyesterettsdom om fastsettelse av innløsningssum ved fremfeste

Prinsippene for fastsettelse av innløsningssum ved innløsning av frembortfestede boligtomter:

Høyesterett har avsagt en dom om der fremfestere av boligtomter fremsatte krav overfor grunneieren om innløsning av tomtene, jf. tomtefesteloven § 42 fjerde ledd. Høyesterett kom til at man også ved fremfeste skal fastsette innløsningssummen ut fra festeavgiften mellom fremfesteren og frembortfesteren, jf. § 37 første ledd første punktum.

Les videre