Tomtefeste i Dagens næringsliv: Venter fullt kaos om tomtefeste

Advokat Thomas Andersen er partner i DALAN Advokatfirma DA MNA i Oslo. Andersen er spesialist på fast eiendoms rettsforhold, og arbeider mye med tomtefeste.

Advokat og partner i DALAN Advokatfirma, Thomas Andersen er intervjuet i Dagens Næringsliv den 28. september 2012 i forbindelse med regjeringens forslag til ny midlertidig lov om tomtefeste.

 

Bakgrunnen er regjeringens forslag om å innføre en midlertidig tomtefestelov, etter at det ble besluttet å anke saken Norge tapte i EMD inn for storkammeret i Den Europeiske Mennekserettighetsdomstolen. I følge forslaget skal loven gjelde midlertidig frem til ankesaken er avgjort, eventuelt til 1. juli 2014.

Hva som skjer etter denne datoer en uklart, forklarer advokat Thomas Andersen til Dagens Næringsliv. Andersen tror den midlertidige loven vil skape mye usikkerhet og tolkningsstrid mellom festere og bortfestere.

-Situasjonen fortsetter tilsynelatende som før. Men realiteten er at alle festavtaler, også de som fle forlenget før EMDs avgjøresle, nå kun er forlenget inntil det foreligger en rettskraftig avgjørelse fra EMD, eller til 1. juli 2014, som er bekymret etter å ha lest lovforslaget med lupe

– Jeg er en av dem som etter EMDs avgjørelse gikk ut og sa at det ikke var noen grunn til å frykte store endringer. Nå ser jeg annerledes på det, sier Andersen.

 

 

Thomas Andersen er advokat og partner i DALAN advokatfirma. Han har fast eiendom som fagområde, og har jobbet mye med tomtefeste.