Om Tomtefeste.net

TOMTEFESTE:

Tomtefesteloven fra 1996 regulerer forholdet mellom fester og bortfester, i forbindelse med leie av grunn til hus. Tomtefeste har gjennom tidene vært en ordning som både fester og bortfester har vært tjent med, og av den grunn er det inngått forholdsvis mange festeavtaler. Per i dag finnes det i Norge mellom 300 000 og 350 000 festeforhold i Norge.

Mens fester får tilgang til en tomt med et lavt innskudd, vil bortfester være tjent med å feste bort en tomt som han ellers ikke ville kunne utnytte. Stor uenighet med hensyn til hvilke rettigheter fester og bortfester har og bør ha har ført til at flere store tvister om tomtefeste har vært behandlet av domstolene de senere år. Mens festeren ønsker en sikkerhet for de verdier som tilføres tomta gjennom bebyggelsen, ønsker gjerne bortfesteren å ivareta sin råderett over tomten han eier.
DALAN advokatfirma yter bistand innenfor flere sakstyper i forbindelse med tomtefeste, blant annet:

  • Regulering av festeavgift
  • Forlengelse av festeavtaler
  • Nye festeavtaler
  • Innløsning av festetomter
  • Rettigheter og forpliktelser i festeavtaler
  • Rådighet over festetomt

Denne siden er laget av tomtefesteadvokatene i DALAN Advokatfirma i Oslo.

 

For advokatbistand innen tomtefeste, kontakt oss på telefon (47) 21 37 80 00